12/9/15

Αφίσα της συνέλευσης συλληφθέντων της αντιφασιστικής πορείας στο Κερατσίνι 18.09.2014