9/2/17

Δράσεις ενάντια στην αντιμεταναστευτική πολιτική, για την αλληλεγγύη στους μετανάστες/τριες

Παρέμβαση στα γραφεία της Μ.Κ.Ο  Praksis (3/11/2016)
Για την αφίσα και το κείμενο της παρέμβασης στη Μ.Κ.Ο Praksis, πατήστε εδώ.
Για φωτογραφίες από την παρέμβαση στη Μ.Κ.Ο Praksis, πατήστε εδώ.Παρέμβαση στο Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (17/12/2016)


(Πολύγλωσση αφίσα για την παρέμβαση στον Δ.Ο.Μ)Για την αφίσα, το κείμενο και φωτογραφίες από την παρέμβαση στα γραφεία του Δ.Ο.Μ. ,καθώς και για το κείμενο της πολύγλωσσης αφίσας , πατήστε εδώ.