16/9/13

Για τη μοτοπορεία αλληλεγγύης στις καταλήψεις, το Σάββατο 14/9, στη δυτική Αθήνα