17/9/11

Το επόμενο ραντεβού μας στις 19.09 και ώρα 19:00 στην πλ. Λαού, για συζήτηση και ανάληψη δράσεων στις περιοχές μας.